Điện thoại để quên 7/8/2015

Thứ sáu ngày 7/8/2015, các bác bảo vệ tại võ đường Vân Hồ thông báo nhặt được 1 chiếc điện thoại Nokia. Em nào để quên thì liên lạc với Thầy để nhận lại.

                                                                          HLV. Đoàn Ngọc Dũng. SĐT: 0979.549.541